Ventilatsioon

Kui toas puudub korralik õhuvahetus ja ventilatsioon, pääseb värske õhk ruumidesse vaid avatud ustes ja akendest. Õhu juurdevoolu on vaja kodust ebameeldiva lõhna eemaldamiseks, veeauru ja saaste eemaldamiseks. Avatud aken laseb küll uue õhu sisse, kuid me ei saa täpselt kontrollida õhu liikumist ruumides. Meil peab olema võimalus kontrollida millistesse ruumidesse õhk liigub ja millistesse mitte. Kui pidevalt tuulutada kõiki ruume, siis on tagajärjeks suur soojakadu. Kui tuulutada vaid ühte ruumi korraga ei tekki korralikku ventilatsiooni. Seetõttu on oluline, et toimuks pidev ja ühtlane ventilatsioon.

Kas teadsite, et ruum eeldab korralikuks ventilatsiooniks vähemalt ühte õhuvahetust tunnis. Juhul kui ruumi pikema aja jooksul ei kasutata piisab ka aeglasemast õhuvahetusest.

Ventilatsiooni puudumisel ruumides võib tulemuseks olla haigused, astma, suurenenud allergiate risk ja teised tervisehädad. Sageli ei olda neist ohtudest teadlik ja põhitähelepanu pööratakse hoopis korterite soojapüsivusele ning energiakao vähendamisele. Kahjuks puudub vanematel korrusmajadel toimiv ventilatsioon täielikult või kasutatakse lahendusi, mis kütavad hoopis välisõhku. Tavaliselt ehitati varem majad nii, et väljatõmmatav õhk kompenseeriti akna ebatihedusega. Kui aga inimesed panevad uued tihedamad aknad, siis õhk enam ei ringle.

Tänapäeva inimene on kuni 90 % ajast toas, suurel osal kasutusel olevatest majadest puudub korralik ventilatsioon, kuna loodetakse loomuliku ventilatsiooni peale.

Paneelmaja ventilatsioon

Paneelmajade puhul on kõige mugavam lahendus paigaldada paremaks ventilatsiooniks filterklapid. Selleks puuritakse akna kõrvale maja seina sisse auk ja paigaldatakse sinna klapid, seda tehakse teemantpuurimisega. Filterklapid on reeglina odav, aga mitte parim alternatiiv. Siiski paigaldatakse ventilatsiooni süsteeme praegu palju. Teine variant on täielikult autonoomne sissepuhumise-väljatõmbe süsteem, aga see on paljudele liiga kallis. On olemas ka eraldi ventilatsioonipiludega aknaid.Kui panna õhutuspiluga aknad, siis sellest avast tuleb suhteliselt rohkelt tahma ja tolmu sisse, ning õhutuspilu ise ja aknaraam muutuvad kiiresti inetuks.? Ka tuulutusaken on üks variantidest parema ventilatsiooni tagamiseks,

Milline ventilatsioon valida?

· filterklapid – suhteliselt odav, aga mitte parim lahendus.

· täielikult autonoomne sissepuhumise-väljatõmbe süsteem – kallis, kuni 60 000 krooni keskmise suurusega korteri kohta.

· õhutuspiluga aken – avast tuleb sisse palju tahma ja tolmu.

· õhuaknaga aken – sõltub maja välisilmest.